ДОБРЕ ДОШЛИ!

     ОУ „Васил Левски” – с. Торос предлага качествено съвременно обучение, възпитание и социализация на ученици от първи до седми клас. Екипът от педагогически специалисти успешно съчетават традиции и новаторство и работят целенасочено за  насърчаване и развиване заложбите и потенциала на всички учениците за постигане на държавните образователни изисквания по всички общообразователни предмети, за опазване на българската национална идентичност и училищните ценности, за постигане на Европейските образователни стандарти.