КОЛЕКТИВ

I. Педагогически специалисти с ръководни функции

Даниела Кътовска – Директор, училище

………………………………………….. – Помощник директор, учебна дейност

II. Педагогически специалисти

…………………………………………. – Ръководител, компютърен кабинет

Учител – подготвителна група

………………………………………… – ст. учител, детска градина

Учители – начален етап