Шест години след отваряне на Габровското училище в село Торос било открито килийно школо.

Година 1842

Година на робство и борба. Безправие и глад, мизерия и нищета се ширят навсякъде.  Изпречва тежката завеса на времето, покрита в непрогледна тъмнина. В тази тъмнина някой почуква върху ръждясалата врата на историята на Торос. С болезнено скърцане тя се отваря, за да възвести едно светло начало – първото училище в Торос.

Първото училище – първата пролука на жадуваната светлина е в прихлупената стаичка в къщата на Марко Цаков. Даскал Димитър е първият учител, който обучава едновременно бащи и синове, майки и дъщери. Учениците му са около 12-15 на брой.

Минават дни, години. Едно след друго се редят имената на учители, оставили частица от своето сърце в Торошкото училище: Павел Кунчев от Етрополе, Никола Дочев от Троян, Сава Челебиев, Петър Сарафов и още много знайни и незнайни даскали, които разбиват вековния мрак и пръскат просвещение.

През 1870 година в Торос пристига известният учител Димитър Ковач от Сопот. По негова инициатива през 1872 година е построена първата училищна сграда в селото. За строежа и се носи следната легенда:

„ Главната улица и площада разделяли селото на две – горен и долен край. Скарали се  горния и долния край на селото. Причина за кавгата било мястото, където да се построи училището. Викнали горнокрайци, свещеника. Той прочел молитва и направил първата копка. През деня горнокрайци строят, а нощем долнокрайци развалят.

– „Не може на това място – казвали те. Школото ще е на два ката, близо до главната улица. Даскалът ще се заглежда в минаващите и няма да може да учи децата.“

Спорът приключил съдия от Ловеч. Слушал той селяните и от горния и от долния край, изслушал свещеник Евтимий и отсякъл:

-Където е четена молитвата и осветено мястото, там ще се строи школото. Който не е доволен, да се жалва пред по-горните власти.

         Запретнали ръкави, обединили усилията си и за 3 месеца училището било построено през 1872 година. В него преподават и първите учители от селото. Първият местен учител е Петко Гечев, а първата жена, която прекрачва прага на училището и доказва, че жената може да бъде не само домакиня, но и просветител е Тота Пачева Тодорова.

         Атанас Бояджиев, Вълчо Русковски и Нено Върбанов са първите учители в Торос, завършили педагогическо училище.

         През 1912 година е открито ново училище, а през 1932 година се построява сградата на училището, в което сега учат учениците от 1 до 7 клас.

         Времето не спира своя ход, за да твори история. Днес, ние мислено се връщаме по извървяния път на училището, за да се спрем при извора, където водата е най-чиста. Коленичейки нека отпием отново от вярата, ентусиазма и енергията на нашите предшественици.