Материална база

Училището разполага с 8 класни стаи, 2 учителски стаи, компютърен кабинет, физкултурен салон, спортна площадка.