Дистанционно обучение

1. Важно – Преглед

2. Обръщение към родителите – Преглед

3. График за електронно обучение 16.03.2020 – 20.03.2020 год.- Преглед

4. График за електронно обучение 23.03.2020 – 27.03.2020 год. – Преглед

5. График за електронно обучение 30.03.2020 – 03.04.2020 год. – Преглед

6. График за електронно обучение 06.04.2020 – 10.04.2020 – Преглед

7. График за електронно обучение 13.04.2020 – 16.04.2020 – Преглед

8. График за електронно обучение – 21.04.2020 – 24.04.2020 – Преглед

9. График за електронно обучение – 27.04.2020 – 30.04.2020 – Преглед

10. График за електронно обучение – 04.05.2020 – 08.04.2020 – Преглед

11. График за електронно обучение 1-3 клас – 11.05.2020 – 29.05.2020 – Преглед

12. График за електронно обучение 4-6 клас – 11.05.2020 – 16.06.2020 – Преглед

13 График за електронно обучение  7 клас – 11.05.2020 – 30.06.2020 – Преглед