Административни услуги

Заявление за валидиране на компетентности – Преглед

Заявление за записване в първи клас – Преглед

Заявление за записване на ученик – Преглед

Заявление за записване в пети клас – Преглед

Заявление родител – прeместване – Преглед

Инфо 138 – приемане и преместване – Преглед

Инфо 143 – валидиране – Преглед

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас – Преглед

Инфо 153 – дубликати – Преглед