История

Шест години след отваряне на Габровското училище, в с.Торос било открито килийно школо. В него чели наустницата и псалтира и писали върху пясък.

            Било лято 1842-ро.

            Минават дни, години… Едно след друго се редят имената на скромни труженици, оставили частица от своето сърце в Торошкото училище: Даскал Димитър, Павел поп Кунчев от Етрополе, Никола Дочев от Троян и колко ли още знайни и незнайни просветители.

            По инициатива на дядо Ковач през 1872 година е построена първата училищна сграда в селото. Последвали и други строежи: начално училище – 1902 година, прогимназия – 1932 година. Последната сграда се използва и в момента.