Обществен съвет

На 30.11.2022 г. ще се проведе събрание за избор на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към Основно училище „Васил Левски“ с.Торос . За повече информация