Обществен съвет

На 05.11.2019г. след общо събрание на родителите бе избран ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към Основно училище „Васил Левски“ с.Торос . За повече информация