1. Заповед за определяне на обществен съвет – Преглед