Обществен съвет

На 19.10.2016г. след общо събрание на родителите бе избран ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към Основно училище „Васил Левски“ с.Торос . Същият се състои от пет члена, а именно:

  1. Вилислав Николов Владимиров – родител
  2. Тотка Иванова Стефанова – родител
  3. Цветелина Стихомирова Влахова – родител
  4. Даниела Петкова Вучкова – родител
  5. Преслава Иванова – Мл.експерт „ОКСМД“ общ. Луковит

На първото си заседание обществения съвет избра за свой председател г-жа Тотка Иванова Стефанова – email- teodora2005_1975@abv.bg, тел.0879125306