За учебната 2022/2023 година училището работи по следните проекти.

  • Проект Игра на приказки – Преглед
  • НП „ИКТ в Предучилищното и училищно образование“ – Преглед