Изпълнение на делегиран бюджет 2024 първо тримесечие – Преглед

Изпълнение на делегиран бюджет 2023  трето тримесечие – Преглед

Изпълнение на делегиран бюджет 2023 второ тримесечие – Преглед

Изпълнение на делегиран бюджет 2023 – първо тримесечие – Преглед

Делигиран бюджет 2023 г. – Преглед

Изпълнение на делегиран бюджет 2022 четвърто тримесечие – Преглед

Изпълнение на делегиран бюджет 2022 трето тримесечие – Преглед

Изпълнение на делегиран бюджет 2022 второ тримесечие – Преглед

Изпълнение на делегиран бюджет 2022 – първо тримесечие – Преглед

Делигиран бюджет 2022 г. – Преглед