Бюджет

Делигиран бюджет 2021 г. – Преглед

Делигиран бюджет 2021 г. 1 тримесечие – Преглед

Делигиран бюджет 2021 г. 2 тримесечие – Преглед

Делигиран бюджет 2021 г. 3 тримесечие – Преглед

Делигиран бюджет 2021 г. 4 тримесечие – Преглед

Делигиран бюджет 2022 г. – Преглед

Делигиран бюджет 2022 г. 1 тримесечие – Преглед

Делигиран бюджет 2022 г. 2 тримесечие – Преглед

Делигиран бюджет 2022 г. 3 тримесечие – Преглед

Делигиран бюджет 2022 г. 4 тримесечие – Преглед