Прием и обучение

ПЛАН – ПРИЕМ 2021- 2022 ГОДИНА – ПРЕГЛЕД

ГРАФИК ПЛАН-ПРИЕМ – ПРЕГЛЕД

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ – ПРЕГЛЕД

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК – ПРЕГЛЕД

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 СРОК – ПРЕГЛЕД