Прием и обучение

ПРИЕМ 2019 – 2020 ГОДИНА – ПРЕГЛЕД

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ – ПРЕГЛЕД

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК – ПРЕГЛЕД

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 СРОК – ПРЕГЛЕД