Прием и обучение

ПЛАН – ПРИЕМ 2023- 2024 ГОДИНА – ПРЕГЛЕД

ГРАФИК ПЛАН-ПРИЕМ 2023- 2024 ГОДИНАПРЕГЛЕД

ГРАФИК РАБОТНО ВРЕМЕ – ПРЕГЛЕД

ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ – ПРЕГЛЕД

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ 2022 -2023 – ПРЕГЛЕД

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК – ПРЕГЛЕД

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 СРОК – ПРЕГЛЕД

ГРАФИК ОЛИМПИАДИ – ПРЕГЛЕД