Дневен архив: септември 9, 2021

Образователен медиатор

            Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., ОУ „Васил Левски“ – с. Торос обявява прием на документи за заемане … Има още

Публикувано в ВАЖНО !!! | Вашият коментар