Месечен архив: септември 2021

Ден на европейския спорт хаштаг #ESSD2021

За повече информация

Публикувано в ВАЖНО !!! | Вашият коментар

Образователен медиатор

            Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., ОУ „Васил Левски“ – с. Торос обявява прием на документи за заемане … Има още

Публикувано в ВАЖНО !!! | Вашият коментар